Vakëfet janë amanet, të kujdesimi dhe t’i mirëmbajmë ato..!

Vakëfet janë amanet, të kujdesimi dhe t’i mirëmbajmë ato..!