Lozanë, Myftiu i Shkodrës ligjëron mbi vlerat e Hixhretit

Lozanë, Myftiu i Shkodrës ligjëron mbi vlerat e Hixhretit