Atmosferë e begatë në Shkodër në prag të fillimit të muajit të madhërueshëm të Ramazanit.

Atmosferë e begatë në Shkodër në prag të fillimit të muajit të madhërueshëm të Ramazanit.