Myftinia Shkodër dhe “Jetimët e Ballkanit” pranë njerëzve në nevojë me 500 pako ushqimore

Myftinia Shkodër dhe “Jetimët e Ballkanit” pranë njerëzve në nevojë me 500 pako ushqimore