Një përfaqësi e solistëve të grupit artistik të fëmijëve për vizitë në Myftininë e Shkodrës

Një përfaqësi e solistëve të grupit artistik të fëmijëve për vizitë në Myftininë e Shkodrës