Fragmente nga përcjellja e haxhilerëve shkodranë në fillim shekullin 20 (2)

Fragmente nga përcjellja e haxhilerëve shkodranë në fillim shekullin 20 (2)