Fragmente nga përcjellja e haxhilerëve shkodranë në fillim shekullin 20 (6)

Fragmente nga përcjellja e haxhilerëve shkodranë në fillim shekullin 20 (6)