110 haxhilerë nga Shkodra u nisën për të kryer Haxhin e sivjetshëm…

110 haxhilerë nga Shkodra u nisën për të kryer Haxhin e sivjetshëm…