Në Qendrën Kulturore Oblikë përfundoi shkolla/kursi veror 2023

Në Qendrën Kulturore Oblikë përfundoi shkolla/kursi veror 2023