Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miraton rezolutën, që dënon të gjitha aktet e dhunës ndaj Librave të Shenjtë

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miraton rezolutën, që dënon të gjitha aktet e dhunës ndaj Librave të Shenjtë