“Mirësia” për Myftininë Shkodër, 500 kopjo të Kur’anit, me përkthimin e kuptimeve në shqip

“Mirësia” për Myftininë Shkodër, 500 kopjo të Kur’anit, me përkthimin e kuptimeve në shqip