U promovua: “Surja e Jasinës”, përkthye nga Sheuqet Muka në vitin 1929

U promovua: “Surja e Jasinës”, përkthye nga Sheuqet Muka në vitin 1929