Dr. Ferid Piku: “Kapakët e Kur’anit nuk duhet të na i prekë pluhuri!”

Dr. Ferid Piku: “Kapakët e Kur’anit nuk duhet të na i prekë pluhuri!”