Veprimtari argëtuese në kodrat e Tepes me nxënësit e mejtepit të xhamisë Ura e Bunës

Veprimtari argëtuese në kodrat e Tepes me nxënësit e mejtepit të xhamisë Ura e Bunës