Imam Didmar Faja, mik i shtrenjtë i Myftinisë Shkodër!

Imam Didmar Faja, mik i shtrenjtë i Myftinisë Shkodër!