“Hz. Muhammedi (a.s), dritë udhëzimi për gjithësinë!” – aktivitet me rastin e Mevludit Sherifë

“Hz. Muhammedi (a.s), dritë udhëzimi për gjithësinë!” – aktivitet me rastin e Mevludit Sherifë