Myftiu dhe Famullitari i Kishës Ortodokse, mesazhe bashkëpunimi në 33-vjetorin e rihapjes së kishave dhe xhamive tona

Myftiu dhe Famullitari i Kishës Ortodokse, mesazhe bashkëpunimi në 33-vjetorin e rihapjes së kishave dhe xhamive tona