Nxënës të mejtepeve të xhamive të Shkodrës fitojnë çmime në Konkursin Ndërkombëtarë të Kur’anit Famëlartë në Tiranë

Nxënës të mejtepeve të xhamive të Shkodrës fitojnë çmime në Konkursin Ndërkombëtarë të Kur’anit Famëlartë në Tiranë