Myftiu i Shkodrës: “Emiri Nevaf Al-Ahmed, simbol i urtësisë, faljes dhe modestisë!”

Myftiu i Shkodrës: “Emiri Nevaf Al-Ahmed, simbol i urtësisë, faljes dhe modestisë!”