Vijojnë punimet në prag të gurthemelit të xhamisë së re në lagjen Tophanë

Vijojnë punimet në prag të gurthemelit të xhamisë së re në lagjen Tophanë