Imam Didmar Faja: “Të mendojmë mirë për Zotin tonë dhe ta bëjmë të dashur për të tjerët!”

Imam Didmar Faja: “Të mendojmë mirë për Zotin tonë dhe ta bëjmë të dashur për të tjerët!”