Zhvillohet konferenca e 12-të vjetore e imamëve: “Njeriu, bartës i amanetit!”

Zhvillohet konferenca e 12-të vjetore e imamëve: “Njeriu, bartës i amanetit!”