675 pako ushqimore shpërndahen për familjet dhe njerëzit në nevojë

675 pako ushqimore shpërndahen për familjet dhe njerëzit në nevojë

675 pako ushqimore shpërndahen për familjet dhe njerëzit në nevojë