“Imamët, pishtarë të udhëzimit”, seminar me imamët e Shkodrës

“Imamët, pishtarë të udhëzimit”, seminar me imamët e Shkodrës