Nisën aktivitetet në kuadër të përkujtimit të “Mëshirës së dhuruar”

Nisën aktivitetet në kuadër të përkujtimit të “Mëshirës së dhuruar”