“Në gjurmët e Resulull-llahut (a.s)…”, me nxënësit e Medresesë “Haxhi Sheh Shamia”

“Në gjurmët e Resulull-llahut (a.s)…”, me nxënësit e Medresesë “Haxhi Sheh Shamia”