Aktivitet i madh i konkursit të 12-të me nxënësit e mejtepeve të xhamive të Shkodrës (20)

Aktivitet i madh i konkursit të 12-të me nxënësit e mejtepeve të xhamive të Shkodrës (20)

Aktivitet i madh i konkursit të 12-të me nxënësit e mejtepeve të xhamive të Shkodrës