“A thua vallë, u zhduk halifati nga gjithësia?!”

“A thua vallë, u zhduk halifati nga gjithësia?!”