“Ringjallja e traditave islame”, në xhaminë e Parrucës

“Ringjallja e traditave islame”, në xhaminë e Parrucës