“Unë di atë që nuk e dini!”…

“Unë di atë që nuk e dini!”…