Xhamia Oblikë, një pasdite me ligjërata të larmishme mbi Ramazanin

Xhamia Oblikë, një pasdite me ligjërata të larmishme mbi Ramazanin