Ky muaj është Muaj i Paqes, i qetësisë shpirtërore!

Ky muaj është Muaj i Paqes, i qetësisë shpirtërore!