Imamët, një hytbe e veçantë në prag të Haxhit 1438

Imamët, një hytbe e veçantë në prag të Haxhit 1438