Myftiu foli për përjetimet e Haxhit të sivjetshëm

Myftiu foli për përjetimet e Haxhit të sivjetshëm