Një ditë mbresëlënëse në Kompleksim e xhamisë së Golemit, Kavajë

Një ditë mbresëlënëse në Kompleksim e xhamisë së Golemit, Kavajë