Përkujtohet Lindja e Begatë e Hz. Muhammedit (a.s)

Përkujtohet Lindja e Begatë e Hz. Muhammedit (a.s)