Myftiu: “Përkujtimi i Lindjes së Resulull-llahut, moment reflektimi për të gjithë!”

Myftiu: “Përkujtimi i Lindjes së Resulull-llahut, moment reflektimi për të gjithë!”