Këshilli i Myftinisë diskutoi mbi aktivitetin dhe sfidat e vitit

Këshilli i Myftinisë diskutoi mbi aktivitetin dhe sfidat e vitit