Myftiu: “Këtë fé e ka garantuar All-llahu, s’e errëson dot asnjë propagandë!”

Myftiu: “Këtë fé e ka garantuar All-llahu, s’e errëson dot asnjë propagandë!”