Nënshkruhet marrëveshja për Qendrën e re Islame

Nënshkruhet marrëveshja për Qendrën e re Islame