U zhvillua konferenca e 7-të vjetore e imamëve, teologëve dhe thirrësve islamë të Shkodrës

U zhvillua konferenca e 7-të vjetore e imamëve, teologëve dhe thirrësve islamë të Shkodrës