“Rinia, besimi dhe sfidat e femohimit”, aktivitet me rastin e Israsë dhe Miraxhit

“Rinia, besimi dhe sfidat e femohimit”, aktivitet me rastin e Israsë dhe Miraxhit