Konkursi i 8-të me nxënësit e mejtepeve të xhamive të Shkodrës

Konkursi i 8-të me nxënësit e mejtepeve të xhamive të Shkodrës