Namazi i teravisë gjallëron xhamitë e Shkodrës

Namazi i teravisë gjallëron xhamitë e Shkodrës