Myftiu: “Muslimanët e kanë për detyrë të luten dhe të punojnë për sukseset e njëri-tjetrit!”

Myftiu: “Muslimanët e kanë për detyrë të luten dhe të punojnë për sukseset e njëri-tjetrit!”