Një grup nxënësish vizituan bibliotekën e qytetit

Një grup nxënësish vizituan bibliotekën e qytetit