“Ata nxitonin për vepra të mira…”

“Ata nxitonin për vepra të mira…”