Të jetojmë me dinjitetin e qenies mëkëmbës të Zotit në tokë!

Të jetojmë me dinjitetin e qenies mëkëmbës të Zotit në tokë!