Një xhami e re hijeshon hyrjen e qytetit të Shkodrës

Një xhami e re hijeshon hyrjen e qytetit të Shkodrës