Aktiviteti ndërfetar: “Të mbrojmë Tokën, shtëpinë tonë të përbashkët”

Aktiviteti ndërfetar: “Të mbrojmë Tokën, shtëpinë tonë të përbashkët”